NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0.

Informujemy, że uzyskaliśmy rządowe wsparcie w wysokości 15 000 złotych na zakup nowości wydawniczych i nowego sprzętu do biblioteki szkolnej w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

W celu umożliwienia wszystkim zainteresowanym – UCZNIOM, RODZICOM, NAUCZYCIELOM – włączenia się w konsultowanie zakupów nowych książek prosimy o zgłaszanie swoich propozycji tytułów książek, które mogłyby uzupełnić księgozbiór naszej biblioteki do końca bieżącego roku szkolnego.

Comments are closed.
Skip to content