Indywidualna pomoc finansowa dla młodzieży.

Rodzice dzieci z niezamożnych rodzin, które dotyka kryzys psychiczny mogą złożyć wniosek o dodatkowe wsparcie finansowe na pokrycie kosztów diagnozy i psychoterapii dziecka. Jest to propozycja dla osób, które nie mogą czekać na wolny, odległy termin w publicznej służbie zdrowia, a ze względu na sytuację materialną rodziny ciężko jest im udźwignąć pokrycie wysokich kosztów terapii prywatnej.

 Wsparcie ma formę świadczenia pomocy społecznej. Fundacja przyzna świadczenia w zakresie pomocy społecznej w formie materialnej poprzez przyznanie środków pieniężnych na sfinansowanie usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego oraz konsultacji i terapii psychologicznych lub psychiatrycznych na okres od 1 kwietnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Można wnioskować o kwotę do 8 000 zł. Dofinansowane uzależnione jest od dochodów rodziny. Miesięczny dochód netto na osobę – w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie może przekraczać 2000 zł.

  Wnioski rodzice składają indywidualnie. Termin naboru do 1 marca 2024 r. 

Wymagane dokumenty na stronie internetowej https://mikolaj.org.pl/aktualnosci/indywidualna-pomoc-psychologiczna-dzieciom/ 

Świadczenie może zostać wydatkowe na pokrycie kosztów: diagnozy psychologicznej i psychiatrycznej, a także terapii zarówno: indywidulanej, grupowej, jak i online, a także wizyt psychiatrycznych.

Grafika źródło: https://mikolaj.org.pl/aktualnosci/indywidualna-pomoc-psychologiczna-dzieciom/

Comments are closed.
Skip to content