humanistyczne

Liceum Ogólnokształcące o profilu humanistycznym

W klasie humanistycznej czekają na Ciebie oryginalne lekcje – nie tylko w szkole, ale też w muzeum i bibliotece.
Możliwość przeprowadzenia wywiadów z wyjątkowymi ludźmi, spotkania z aktorami, reżyserami czy politykami,
częste wyjazdy do teatru czy kina, prowadzenie audycji radiowych, pisanie artykułów do gazet i wiele innych atrakcji!

Nauka w liceum humanistycznym trwa 4 lata według nowej podstawy programowej.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • JĘZYK POLSKI
 • WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Przedmioty dodatkowo brane pod uwagę przy rekrutacji:

 • JĘZYK OBCY
 • WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Młodzieży uzdolnionej humanistycznie oferujemy między innymi:

 • warsztaty dziennikarskie prowadzone przez profesjonalistów,
 • udział w konkursach i olimpiadach,
 • comiesięczne wyjazdy do profesjonalnego studia radiowego i nagrywanie audycji,
 • zdobywanie doświadczeń w szkolnym radiowęźle,
 • współpraca z lokalną prasą,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • dodatkowe, bezpłatne zajęcia przygotowujące do matury.
Nauka w liceum o profilu humanistycznym uczy kreatywności i inspiruje wyobraźnię uczniów. Dzięki temu można zamienić banalną codzienność w fascynującą przygodę, traktując lekcje o literaturze w sposób nieszablonowy.

Absolwent szkoły po zakończeniu nauki może podjąć studia na wybranych kierunkach:

 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna,

 • filozofia,

 • kulturoznawstwo,

 • historia sztuki,

 • archeologia,

 • politologia,

 • etnologia,

 • kognitywistyka,

 • psychologia,

 • public relations,

 • copywriter,

 • filologia polska,

 • filologia angielska,

 • prawo,

 • aktorstwo i filmoznawstwo,

 • historia.

W naszej szkole działa RADIO „GIT” – „GRAMY i TWORZYMY”,
dzięki czemu komunikaty czy audycje nadawane przez radiowęzeł docierają do wszystkich jednocześnie.

Ponadto muzyka rozbrzmiewająca podczas przerw umila czas całej społeczności uczniowskiej.

NASI UCZNIOWIE W KATOLICKIM RADIU ZAMOŚĆ

BAZA DYDAKTYCZNA I BIBLIOTEKA

W szkole znajduje się bardzo dobrze zaopatrzona biblioteka szkolna i powiatowa. Bogata oferta edukacyjna i multimedialna czytelnia ułatwiają naszym uczniom dotarcie do różnych źródeł informacji.

Jeśli chcesz się uczyć, rozwijać swoje pasje oraz dobrze zdać maturę – KLASA
HUMANISTYCZNA jest dla Ciebie!

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie

Skip to content