Grudzień to miesiąc prezentów

    Grudzień to miesiąc prezentów, radosnych niespodzianek i okazja do obdarowywania. Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia wraz z działającym  przy nim Stowarzyszeniem Rozwoju Zespołu Szkół przekazał do  „Świetlicy Dzieciątka Jezus” w Shepetivka (Ukraina) zestaw komputerowy, tablicę magnetyczną, materiały papiernicze i malarskie oraz to co dzieci uwielbiają najbardziej zabawki i gry edukacyjne. A radość płynąca z obdarowywania doskonale uwidoczniona jest na zdjęciach.

    „Świetlica Dzieciatka Jezus” prowadzona jest przez Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa do której obecnie uczęszcza 42 dzieci w wieku 3-6 lat i przebywają tam od 8:00 do 17:00. Są to dzieci z rodzin biednych i średnio zamożnych i dzieci uchodźców. W świetlicy prowadzone są zajęcia wpływające na rozwój dzieci oraz nauka języka polskiego i angielskiego. Większość rodziców nie jest w stanie pokryć kosztów związanych z pobytem dziecka w świetlicy dlatego Zgromadzenie wyraża ogromną wdzięczność za przekazaną pomoc.

Comments are closed.
Skip to content