Główne obchody–zjazd absolwentów

Główne obchody 60-lecia powstania szkoły – zjazd absolwentów

26 listopada 2005r. w Zespole Szkół w Lubaczowie, odbyła się główna uroczystość zorganizowana z okazji 60-lecia powstania szkoły. Data obchodów nie była przypadkowa. Jest ona najbliższa dacie 3 grudnia, która była faktycznym dniem rozpoczęcia nauki w szkole w roku 1945.

Obchody uświetnili swą obecnością zaproszeni goście, m.in. Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Mirosław Karapyta, Podkarpacki Kurator Oświaty Stanisław Rusznica, Wizytator Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Antoni Górecki, Zarząd Powiatu Lubaczowskiego ze Starostą Józefem Michalikiem i Wicestarostą Adamem Sobczakiem, przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Wróbel, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Urban, burmistrz Lubaczowa Waldemar Zubrzycki i wiceburmistrz Krzysztof Szpyt, Przewodniczący Rady Miasta Lubaczowa Zdzisław Cioch, oficerowie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej: płk Tadeusz Georgemjr Krzysztof Nazarkokpt. Piotr Kozłowskiks. prałat Franciszek Nucia, prezes Związku kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Oleszycach Józef Rokosz, Prezes Związku Sybiraków oddział Lubaczów Zdzisław Hadel, prezes Agencji Nieruchomości Skarbu Państwa dr Zygmunt Sosnowski, długoletni dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych mgr inż. Władysław Zubrzycki, najstarsi absolwenci szkoły, synowie byłych dyrektorów naszej szkoły Jerzy Tabaczek i Grzegorz Pióro, emeryci i renciści Zespołu Szkół, aktualnie pracujący nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice, uczniowie oraz dziennikarze.

Uroczysta Msza Święta

Obchody rozpoczęły się mszą św. w kościele św. Stanisława pod przewodnictwem proboszcza parafii lubaczowskiej – ks. Franciszka Nuci i homilią wygłoszoną przez absolwenta Zespołu Szkół – ojca Tadeusza Jacka. Ksiądz Jacek w wygłoszonym kazaniu wielokrotnie zwracał się do młodzieży i jej wychowawców, zaznaczył, że nie tylko należy pamiętać o tradycjach, ale zachowywać je i przekazywać kolejnym pokoleniom, bo to dzięki niej jesteśmy i trwamy w wierze.

W uświetnieniu mszy św. towarzyszył chór Canzone pod kierownictwem Andrzeja Kindrata, który wyjątkowo pięknie wykonał pieśni maryjne i patriotyczne.

Po zakończeniu uroczystości kościelnych wszyscy zaproszeni goście oraz cała społeczność szkolna udała się do szkoły, gdzie wzięli udział w kolejnych punktach jubileuszu.

Skip to content