Gala wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów

13 grudnia 2022 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie miała miejsce uroczysta gala, w trakcie której Wojewoda Ewa Leniart oraz Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch wręczyły dyplomy stypendystom Prezesa Rady Ministrów.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół, w których nauka kończy się egzaminem dojrzałości. Może je otrzymać uczeń, który uzyskał promocję z wyróżnieniem i najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. W obecnym roku szkolnym stypendium otrzymało 315 uczniów z województwa podkarpackiego, w tym 3 uczniów z Zespołu Szkół w Lubaczowie.

Wśród stypendystów obecnych na Gali rozdania dyplomów znalazła się uczennica naszej szkoły Gabriela Brzyska, jako osoba, która osiągnęła w roku szkolnym 2021/2022 najwyższą średnią w technikum po szkole podstawowej.

Udział w tym wydarzeniu był dla stypendystów nagrodą za wytężoną pracę i wysiłek włożony w zdobywanie wiedzy i rozwijanie swoich talentów, co podkreślały w swoich przemówieniach: Wojewoda Ewa Leniart i Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch.

Całość uświetnił  koncert w wykonaniu zespołu instrumentalnego, który tworzą uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych  nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie.

Fotorelację z gali można obejrzeć na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie: https://rzeszow.uw.gov.pl/aktualnosci/dyplomy-dla-stypendystow-prezesa-rady-ministrow-2

Comments are closed.
Skip to content