Formy wsparcia

Wyróżnienia i formy wsparcia w Zespole Szkół

 

W Zespole Szkół im. gen. Józefa Kustronia realizowane są rożne formy wsparcia dla uczniów w formie stypendiów, m.in. Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Województwa Podkarpackiego czy Stypendia Fundacji św. Mikołaja.

Nasi uczniowie korzystają ze wszystkich tych form, czego dowodem są poniższe dane.

Program stypendialny Fundacji
Św. Mikołaja

Środki na jego realizację pozyskiwane są dzięki wielu zaangażowanym ludziom. To właściciele firm i przedsiębiorstw, przedstawiciele instytucji publicznych, uczniowie, którzy zbierają środki finansowe w ramach zbiórek publicznych oraz nauczyciele  i pracownicy szkoły. Każda zebrana złotówka jest podwajana przez Fundację.

Dzięki naszym Darczyńcom komisja stypendialna mogła przyznać w roku szkolnym 2020/2021 stypendia 20 uczniom. Stypendium w kwocie 2000 zł otrzymało 19 uczniów oraz w kwocie 3100 zł jedna uczennica.

Gala konkursu „Solidarna Szkoła 2020”

Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie po raz czwarty został laureatem  konkursu „Solidarna Szkoła 2020”, którego organizatorem jest  Fundacja Świętego Mikołaja. Gala konkursu odbyła się 8 grudnia w Pałacu w Wilanowie i transmitowana była w Internecie.

Tytuł „Solidarnej Szkoły” trafił do przedstawicieli 12 najbardziej aktywnych w pomaganiu szkół. Są to szkoły, które mimo przeciwności losu w ostatnim roku szkolnym, aktywnie angażowały się w prowadzenie programu stypendialnego, włączały się w zbiórki na stypendia, angażowały uczniów, rodziców i społeczność lokalną.

Największą kwotę udało się zebrać Zespołowi Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie – 26 712 zł – informuje Fundacja Świętego Mikołaja na swojej stronie internetowej.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy. W trakcie uroczystości mieliśmy przyjemność usłyszeć dedykowane przesłanie Pani Agaty Kornhauser-Dudy, Małżonki Prezydenta RP do Solidarnych Szkół, uczniów i nauczycieli: Jestem pełna uznania dla uczniów, którzy uczą się budowania więzi i wspólnoty z rówieśnikami dla których los okazał się mniej łaskawy. Chciałabym aby do konkursu przystępowało z każdym rokiem coraz więcej szkół, dlatego zachęcam do rozpowszechnienia tej inicjatywy w najbliższym środowisku. Naprawdę warto pomagać i przyciągać swoim przykładem innych do działania – Agata Kornhauser-Duda, Małżonka Prezydenta RP.

Gala konkursu - Solidarna Szkoła

Stypendia dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne i zawodowe

Projekt „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne i zawodowe – rok szkolny 2020/2021”, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do uczniów/uczennic szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne i zawodowe, którzy znajdują się w niekorzystnej sytuacji materialnej i osiągają wysokie wyniki w nauce. Stypendium przyznawane jest w kwocie 4 000 zł dla typendysty/stypendystki. W roku szkolnym 2020/2021 zostało przyznane 7 uczniom naszej szkoły.
Skip to content