Dzień Otwarty 2024

Dzień Otwarty 2024

W dniu 17 maja 2024 roku w Zespole Szkół im. gen.J.Kustronia odbył się Dzień Otwarty.

    Bardzo dziękujemy wszystkim ósmoklasistom oraz ich nauczycielom, opiekunom, rodzicom, którzy zechcieli odwiedzić naszą szkołę w tym dniu. Dzięki temu mieliśmy okazję do przedstawienia swojej oferty edukacyjnej, zaprezentowania bazy dydaktycznej, a także wspaniałej atmosfery panującej w Zespole Szkół. Mamy nadzieję, że udział w tym wydarzeniu był dla uczniów szkół podstawowych powiatu lubaczowskiego satysfakcjonujący, dostarczył wielu pozytywnych wrażeń i pomoże im w podjęciu decyzji o wyborze swojej przyszłej szkoły.

    Chcielibyśmy również serdecznie podziękować naszym zaproszonym gościom za udział w Dniu Otwartym. Szczególnie chcielibyśmy podziękować Pani Teresie Richter – kierownik Cech Rzemiosł Różnych w Lubaczowie za przybliżenie uczestnikom wydarzenia zasad organizacji praktyk zawodowych oraz Panu Tomaszowi Hawrylakowi, prezesowi Stowarzyszenia Przedsiębiorców „Lubaczowskiego Forum Biznesu”, za wspieranie naszej szkoły w tym wydarzeniu.

Dziękujemy!

Comments are closed.
Skip to content