Dzień Bezpiecznego Internetu 2023!

    Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) ustanowiony został z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 roku. Świętowany jest na całym świecie. DBI ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajamianie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu.

    W tym roku Dzień Bezpiecznego Internetu 2023 przypada na 7 lutego, ale jego obchody w formie realizowanych w całej Polsce lokalnych inicjatyw edukacyjnych zaplanowane zostały aż do końca marca 2023. W naszej szkole podjęte zostały działania propagujące bezpieczne poruszanie się w cyberprzestrzeni internetowej, wykład przeprowadziła p. mł. asp. Anna Hanus-Witko z Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie. Inicjatorami podjętych działań w zakresie organizacji spotkania z młodzieżą w ramach obchodów DBI są nauczyciele informatyki.

Dzień Bezpiecznego Internetu – Informacje dla Rodziców

Comments are closed.
Skip to content