Dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu – „Aktywny samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie zaprasza osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności do ubiegania się w roku 2022 z dofinansowań ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu – „Aktywny samorząd”.
Moduł I dotyczy likwidacji barier utrudniających aktywację społeczną i zawodową.
Moduł II skierowany jest do osób kontynuujących naukę w szkole wyższej lub policealnej, w kolegium lub realizujących przewód doktorski otwarty.

Zainteresowani mogą składać wnioski w terminie:
– do 31 sierpnia 2022 r. w ramach Modułu I
– do 31 marca 2022 r. w ramach Modułu II (rok szkolny/akademicki 2021/2022)
– do 31 października 2022 r. w ramach Modułu II (rok szkolny/akademicki 2022/2023)

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie przy ul. Piłsudzkiego 8, pod numerem telefonu (16) 7362087 lub na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Lubaczowie http://pcprlubaczow.pl/ 

Comments are closed.
Skip to content