BUDIMEX stawia na młodych.

Miło jest nam poinformować o wydarzeniu ważnym dla naszej szkoły jakim jest współpraca
z firmą BUDIMEX SA z siedzibą w Warszawie. W styczniu 2023 roku udało nam się podpisać umowę zawierającą warunki  współpracy poprzez zagwarantowanie miejsc odbywania praktyk zawodowych, organizację  i udział w konferencjach, wykładach naukowo-technicznych oraz organizację Dni Otwartych na wybranych inwestycjach firmy Budimex S.A.  w zakresie przedsięwzięć edukacyjnych .Współpraca ma na celu zapewnienie rozwoju uczniów w branży budowlanej.

„Budimex SA jest jednym z największych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce. Najczęściej firma realizuje usługi jako wykonawca generalny, a dotyczą one głównie infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniskowej, budownictwa kubaturowego, energetycznego, przemysłowego i ekologicznego. Stopniowo zwiększa swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Poza Polską Budimex SA wchodzi na rynki zagraniczne: Słowację, Czechy, Niemcy.

Firma zatrudnia w Polsce ponad 7000 osób i realizuje ponad 300 kontraktów w ciągu roku. Rocznie przygotowywanych jest ok. 250 miejsc na płatne praktyki.”

Na wysoką jakość kształcenia zawodowego wpływa efektywna współpraca szkół z pracodawcami. Zarówno w szkole, jak i w zakładach pracy młodzi ludzie zdobywają wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do funkcjonowania na rynku pracy. Taka współpraca jest korzystna dla każdej ze stron. Niewątpliwie jednak na współpracy z firmą BUDIMEX SA najwięcej korzyści zyskają nasi uczniowie, którzy będą mieć możliwość rozwijania umiejętności praktycznych w rzeczywistym środowisku pracy, a także na bieżąco poznają nowe rozwiązania i technologie stosowane w branży budowlanej.

Comments are closed.
Skip to content