Bliżej robotów i elektroniki

„Bliżej robotów i elektroniki”

Okres realizacji: 15.04.2019-30.11.2019

Wartość projektu: 5000,00 zł

Bliżej robotów
i elektroniki

Projekt ma na celu kształtowanie umiejętności logicznego myślenia uczniów , kreatywności oraz wyobraźni wizualno- przestrzennej. Poznawanie nowych technologii pozwala kształcić młodych ludzi którzy w przyszłości będą mieć wpływ na jakość życia naszego społeczeństwa.

Opis projektu

Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018 -2019” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszanie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja”, „Fundacja Przestrzeń Lokalna”

Projekt ma na celu kształtowanie umiejętności logicznego myślenia uczniów , kreatywności oraz wyobraźni wizualno- przestrzennej. Poznawanie nowych technologii pozwala kształcić młodych ludzi którzy w przyszłości będą mieć wpływ na jakość życia naszego społeczeństwa. Kluczem do rozwoju nowych technologii jest człowiek – w naszym przypadku nasi uczniowie którym chcemy dać szansę budowania i ich poznawania na etapie nauki w naszej szkole.

Nie ulega wątpliwości, że w ostatnich latach dokonał się w Polsce dynamiczny rozwój komputeryzacji. Obecnie młodzi ludzie posługują się gadżetami elektronicznymi bez próby rozumienia w jaki sposób dane urządzenie działa. Realizacja projektu ma rozbudzić w młodych ludziach nie tylko radość z ich posiadania ale także zamiłowania do ich tworzenia. Bez robotyzacji grozi nam technologiczne wykluczenie. Uczniowie z ZS Lubaczów mają dużo mniejsze możliwości korzystania z warsztatów robotyki niż uczniowie z dużych aglomeracji. Istnieje potrzeba organizacji tego typu zajęć aby umożliwić młodzieży wiejskiej wyrównanie szans edukacyjnych w zakresie innowacyjnych form edukacji. Ważnym aspektem jest również zapoznanie się ze specyfiką Indastry 4 czyli przemysłową rewolucją w związku ze współczesnym wzajemnym wykorzystywaniem automatyzacji, przetwarzania i wymiany danych oraz technik wytwórczych.

Uczestnicy projektu będą pracować na zakupionych zestawach Arduino do samodzielnego montażu. Zestawy te przybliżają technologię mikroprocesorową. Zestawy wyposażone są w moduły mikroprocesorowe, które można samodzielnie programować językami ogólnego przeznaczenia (np. językiem C/C++ ).Celem jest innowacyjna edukacja młodych ludzi oparta na rozwiązaniach inżynierskich. Efektem będzie zdobyta wiedza na temat nowych rozwiązań technologicznych, procesów programowania i zastosowania ich w technice oraz przełamania stereotypów, że nauki techniczne są trudne.

Zakończenie projektu

W dniu 30 listopada 2019 r. działające przy Zespole Szkół Stowarzyszenie Rozwoju Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia zakończyło realizację kolejnego zadania grantowego pt. ”Bliżej robotów i elektroniki”. Na podsumowaniu projektu gościliśmy uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. gen. Stanisława Dąbka w Lubaczowie. Uczniowie mieli okazję zobaczyć efekty pracy ich starszych kolegów z Zespołu Szkół uczących się w  technikum informatycznym. Każdy z uczestników mógł spróbować swoich sił w sterowaniu i poznać systemy kodowe pozwalający na jego zdalne sterowanie.

Warsztaty z robotyki
i programowania

W ramach zadania zostały przeprowadzone 20 h warsztaty z robotyki i programowania w dwóch grupach 15- osobowych. Warsztaty prowadzone były przez dwóch nauczycieli przedmiotów zawodowych informatycznych – Jacka Ważnego oraz Waldemara Dworaka. Uczestnicy projektu pod ich okiem mieli możliwość pracować na zakupionych zestawach do samodzielnego montażu na bazie Arduino, które przybliżają technologię mikroprocesorową

Learn from the very best

Join our course and start building the most wanted career available today. We make sure every class is easily understood, and that all students reach the same level of expertise needed for today’s hi-tech industry.

Working hours

Monday- Thursday:8:00-18:30 Hrs
(Phone until 17:30 Hrs)
Friday - 8:00-14:00

We are here

Westfield London 2039-2041 Westfield
Phone:+44 20 8834 4688
Fax:+44 20 8859 6598
Email: info@collage.com

Skip to content