Akcja Szlachetna Paczka

    Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim osobom, które włączyły się w akcję Szlachetna Paczka. Dzięki Waszej bezinteresowności, życzliwości i gotowości do niesienia pomocy innym, mogliśmy pomóc Pani Zofii, dla której wartość przekazanych dóbr wyniosła trzy tysiące.

    Słowa uznania kierujemy w stronę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie, która nie tylko pełni ważną służbę dla społeczności, ale również okazała wielkie serce, angażując się w charytatywną inicjatywę Szlachetna Paczka. Dzięki Waszej gotowości do pomocy udowodniliście, że pomoc drugiemu człowiekowi wynika nie tylko z obowiązku, ale także jest wyrazem prawdziwego serca i empatii.

    Serdeczne podziękowania kierujemy również do przedsiębiorstwa F. H. U. AKRIS za hojne wsparcie poprzez dostarczenie drewna. Wasza firma niezaprzeczalnie inspiruje innych do podobnych działań na rzecz niesienia pomocy potrzebującym.

    Szanowni Rodzice, chcielibyśmy serdecznie podziękować za Waszą wielkoduszność i hojność, przejawiającą się w wsparciu dla inicjatywy Szlachetna Paczka. Jesteście wzorem bezinteresowności i solidarności.

    Nie możemy zapomnieć o naszych niezastąpionych uczniach i nauczycielach, którzy również włączyli się w akcję. Wasza empatia i chęć pomocy sprawiły, że jako społeczność szkolna możemy być dumni z naszych wspólnych wysiłków na rzecz innych.

    Wszystkim Wam składamy serdeczne podziękowania za to, że razem tworzymy piękny łańcuch dobroci i wspieramy tych, którzy potrzebują naszej pomocy.

Comments are closed.
Skip to content