50. rocznica nadania imienia szkole – Święto Szkoły 2018

Tegoroczne Święto Szkoły to dzień szczególny dla całej społeczności szkolnej, bowiem obchodziliśmy 50. rocznicę nadania imienia generała Józefa Kustronia naszej szkole.

Ważną częścią uroczystości była Msza św. w lubaczowskiej konkatedrze pod przewodnictwem księdza biskupa – Mariusza Leszczyńskiego z udziałem orkiestry wojskowej i pocztów sztandarowych, w tym sztandaru I Batalionu Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Józefa Kustronia w Rzeszowie.

Po zakończonej mszy wszyscy udali się w pochodzie na plac szkoły, gdzie nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Patronowi Szkoły przy budynku internatu. W ten sposób została także uczczona 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Ksiądz biskup poświęcił również budynek internatu, który po modernizacji w tym roku szkolnym został oddany do użytku.

Dyrektor Szkoły – Pan Andrzej Nepelski w swoim przemówieniu, które rozpoczął od słów Szymborskiej: „Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci” , nawiązał do pracy wychowawczej Dyrektora Michała Pióro i grona pedagogicznego, dzięki którym wybrano na Patrona szkoły człowieka walczącego o niepodległą Ojczyznę, patriotę i społecznika. Dyrektor wspomniał również o kontynuacji tradycji związanej z obchodami Święta Szkoły i organizacji „Biegu Kustronia”, które na stałe wpisały się w kalendarz pracy szkoły. Warto dodać, iż w tym roku nie tylko świętowaliśmy 50. rocznicę nadania imienia generała Józefa Kustronia naszej szkole, ale również po raz 25. obchodziliśmy Święto Szkoły.

Ważną częścią obchodów Święta Szkoły były także: ślubowanie uczniów klas pierwszych oraz prezentacja wystawy poświęconej naszemu Patronowi. Z tej okazji został  wydany specjalny numer gazety okolicznościowej.

Po zakończeniu uroczystości na hali sportowej, przy obelisku generała Józefa Kustronia odczytano Apel Pamięci. Kompania wojskowa oddała salwę honorową, odegrano utwór „Śpij, kolego”, po czym delegacje złożyły kwiaty.

Tegoroczna uroczystość zgromadziła w murach naszej szkoły wielu dostojnych gości, między innymi: wnuczkę generała Józefa Kustronia – Panią Ewę Kustroń de Ramos, (przybyłą z Wenezueli), Posła na Sejm RP – Pana Mieczysława Kasprzaka, Podkarpackiego Kuratora Oświaty – Panią Małgorzatę Rauch, Dowódcę I Batalionu Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Józefa Kustronia – ppłk. Rafała Iwanka, kombatantów, Zarząd Powiatu Lubaczowskiego na czele ze Starostą – Józefem Michalikiem, radnych Rady Powiatu z przewodniczącą – Panią Jadwigą Pałczyńską, burmistrzów i wójtów gmin i miast powiatu lubaczowskiego, przedstawicieli służb mundurowych, uczniów szkół noszących imię gen. Józefa Kustronia z Nowego Sącza wraz z wicedyrektorem – Panią Krystyną Rembiasz oraz ze Szkoły Podstawowej w Starych Oleszycach z na czele z dyrektorem – Panią Elżbietą Kuras. Nie zabrakło również dyrektorów szkół i instytucji powiatu lubaczowskiego, sponsorów, nauczycieli i pracowników – emerytów, przedstawicieli prasy, radia i telewizji, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów.

Podczas uroczystości młodzież przybliżyła zebranym sylwetkę Patrona Szkoły. Recytację wzbogacały: prezentacja multimedialna oraz występy zespołów – muzycznego i tanecznego.

Po raz pierwszy w historii szkoły został zaprezentowany hymn Zespołu Szkół w wykonaniu naszej tegorocznej absolwentki – Izabeli Kowalik, do którego słowa napisał również tegoroczny absolwent – Adrian Ważny. Muzykę do tekstu skomponowała Izabela Kowalik.

Uczniowie klas pierwszych otrzymali pamiątkowe zeszyty z wizerunkiem Patrona naszej szkoły.

Ważną częścią uroczystości było wręczenie wnuczce generała Józefa Kustronia – Pani Ewie Kustroń de Ramos okolicznościowego medalu przez dowódcę I Batalionu Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Józefa Kustronia w Rzeszowie.

Następnie Dyrektor Zespołu Szkół – Andrzej Nepelski wręczył okolicznościowe grawertony tym, którzy przez pięćdziesiąt lat przyczynili się do upamiętnienia imienia generała. Podziękowania otrzymali: Pan Wiesław Gil, Pani Krystyna Hadel, Pan dr Zygmunt Kubrak, Pani Ewa Kustroń de Ramos, Pan Feliks Mazurek, Pan Józef Michalik, Pan Adam Łazar, Pan Lesław Pietrasiewicz, Pan Michał Pióro, Pan Leszek Płachta i Pan Władysław Zubrzycki.

W imieniu ś.p. Dyrektora Michała Pióro i Dyrektora Władysława Zubrzyckiego podziękowania odebrali ich najbliżsi – Pani Małgorzata Turek i Pan Janusz Waldemar Zubrzycki,

Bardzo wzruszającym momentem było wystąpienie Pani Ewy Kustroń de Ramos, która podzieliła się z nami swoimi wspomnieniami i przemyśleniami.

Skip to content