27 Kwi 2020

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO – 2020 – AKTUALIZACJA

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia2020r.w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020roku

harmonogram egzaminu maturalnego – aktualizacja

 

Źródło: https://cke.gov.pl