ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Ma on na celu pobudzanie świadomości młodzieży naszej szkoły na temat Europy i demokracji europejskiej dzięki udostępnieniu jej wiedzy o Unii Europejskiej, w szczególności o Parlamencie Europejskim.

Program obejmuje nie tylko przekazywanie wiedzy o faktach dotyczących Unii Europejskiej, lecz także umożliwi doświadczenie, czym jest obywatelstwo europejskie.

Poprzez:

 • założenie szkolnego punktu informacyjnego poświęconego Europie, Unii Europejskiej oraz instytucjom europejskim
 • organizację działań poświęconych bieżącej legislacji Parlamentu Europejskiego lub innym istotnym kwestiom europejskim
 • wykorzystanie otrzymanych materiałów dydaktycznych, scenariuszy lekcji europejskich w czasie zajęć lekcyjnych i podczas specjalnych spotkań dla szczególnie zainteresowanych uczniów
 • organizację na terenie szkoły lub poza nią wydarzenia pod hasłem „Dzień Europy” w okolicach 9 maja przyczyni się do pogłębienia świadomości młodzieży na temat Unii Europejskiej.

Ambasadorzy programu

Założenia programu realizują MŁODSI AMBASADORZY czyli uczennice klasy II i III Technikum Ekonomicznego

 • Katarzyna Kornaga
 • Patrycja Sęga
 • Aleksandra Malec
 • Diana Cisło
 • Sylwia Jałowy
 • Patrycja Burek
 • Magda Turza
 • Kinga Wołoszyn
 • Paulina Czajkowska
 • Joanna Babik
 • Aleksandra Bębnik
 • Natalia Jamińska

Nad przebiegiem realizacji programu czuwają STARSI AMBASADORZY czyli pani Dorota Wałczyk i pani Barbara Ozimek

Realizacja założeń programu

 • Punkt informacyjny stacjonarny,
 • Realizacja lekcji europejskich na których Młodsi Ambasadorzy wykorzystują materiały edukacyjne, broszury, gry udostępnione w ramach Programu przez Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego.

Lekcje odbyły się w klasach: 3TEL, 1TE, 1TL ,2TiM, 4 Ti,1 Tim, 2 B, 2TL, 1 Ti

 • Działania edukacyjne poświęcone bieżącemu ustawodawstwu PE i innym istotnym kwestiom europejskim poprzez:
 • Audycje w szkolnym radiowęźle
 • Spotkania z młodzieżą naszej szkoły na lekcjach wychowawczych poświęcone ważnym sprawom poruszanym przez PE

Punkt informacyjny poświęcony UE, Europie i Instytucjom Europejskim