W klasie pierwszej, drugiej i trzeciej szkoły zasadniczej uczniowie realizują przedmioty w zakresie podstawowym
oraz zdają egzaminy z poszczególnych kwalifikacji w zawodzie.

Po zdaniu wszystkich kwalifikacji otrzymujesz Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe
(w języku angielskim), który zawiera informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych przez posiadacza dyplomu ukończenia kształcenia zawodowego. Suplement stanowi uzupełnienie informacji zawartych w dyplomie i ma za zadanie ułatwiać zdobycie pracy, przede wszystkim za granicą.