2020-03-31 Redaktor

Telefoniczne porady psychologiczne

Przedstawiamy numery telefonów, pod którymi udzielane są telefoniczne porady

Read More
2020-03-12 Redaktor

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Od 12 marca do 10 kwietnia br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje

Read More
2020-03-07 Redaktor

Podstawowe informacje o środkach ochronnych przeciwko koronawirusowi

Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę

Read More
2020-03-06 Redaktor

Wyniki I etapu Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego TYGRZYK

Zadaniem uczestników pierwszego etapu konkursu było  rozwiązanie testu wiedzy

Read More