2020-07-06 Redaktor

#GaszynChallenge w Zespole Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie

Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie dziękuje za nominację. Zadanie

Read More
2020-04-27 Redaktor

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO – 2020 – AKTUALIZACJA

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020r. w sprawie

Read More
2020-03-31 Redaktor

Telefoniczne porady psychologiczne

Przedstawiamy numery telefonów, pod którymi udzielane są telefoniczne porady

Read More