Piątek, 17 listopada 2017 godzina 23:57

szczęśliwy numerek I | dzisiaj: 7 jutro: - szczęśliwy numerek II | dzisiaj: 20 jutro: -
Rzeszów
-5°C

Szkoła >> Aktualności >> 2016

Stypendia w Zespole Szkół im. gen.J.Kustronia

Dodano: Środa, 6 września 2017 godzina 12:28, przez: Redaktor

Zespół Szkół im. gen. J. Kustronia rozpoczyna realizację kolejnego program stypendialnego w ramach podpisanej umowy z Fundacją Świętego Mikołaja. W związku z tym zapraszamy uczniów do składania wniosków stypendialnych w terminie od 4 do 22 września 2017 roku.

Celem programu jest wsparcie w rozwoju uczniów naszej szkoły, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym i którzy swoją postawą i działaniami promują aktywność na rzecz szeroko pojętego społeczeństwa lokalnego.

Uprawnionymi do złożenia wniosku są uczniowie spełniający poniższe kryteria przyznawania stypendiów:

  1. Uczeń uzyskał średnią ocen w roku poprzedzającym przyznanie Stypendium nie niższą niż: 4,3 w gimnazjum, 4,0 w szkole średniej- opinia wychowawcy lub nauczyciela kierunkowego wraz z informacją o wysokości średniej ocen w roku szkolnym 2016/2017.
  2.  Miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie jest wyższy nić 1500 zł- załącznik nr 2 do Regulaminu
  3. Posiada osiągnięcia naukowe( w tym udział w olimpiadach, konkursach) sportowe lub artystyczne oraz wykazuje zaangażowanie społeczne od 1 września 2016- dokumenty potwierdzające zaangażowanie społeczne ucznia.

 Uczeń ubiegający się o Stypendium składa Wniosek wraz z załącznikami do koordynatora programu stypendialnego Anny Śliwa( biuro warsztaty szkolne).

REGULAMIN

Zał.2_Zasady_dochod_SSM_2017.2018

Zał.3_Wniosek_SSM_rok_szkolny_2017.2018

 


Adres szkoły | Autorzy strony | Poczta | Linki | Polityka Cookies |

Copyright © ZS Lubaczów 2002 - 2013.