Piątek, 17 listopada 2017 godzina 23:57

szczęśliwy numerek I | dzisiaj: 7 jutro: - szczęśliwy numerek II | dzisiaj: 20 jutro: -
Rzeszów
-5°C

Szkoła >> Aktualności >> 2016

„Dyplom z Marzeń”– zdobądź stypendium na pierwszy rok studiów

Dodano: Czwartek, 6 lipca 2017 godzina 8:50, przez: Redaktor

Stowarzyszenie Rozwoju Zespołu Szkół im. gen. J.Kustronia  w ramach konkursu Dyplom z Marzeń  dołączył do koalicji organizacji uczestniczących w Programie Stypendiów Pomostowych.

Konkurs organizowany jest każdego roku na wiosnę, dzięki wspólnej inicjatywie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji Wspomagania Wsi i Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.

Zapraszamy do składania wniosków on-line  ambitnych i zdolnych maturzystów Zespołu Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne. W roku akademickim 2017/2018 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy dla 5 stypendystów. Wnioski można składać do 18 sierpnia, do godz. 16.00, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. Otrzymać rekomendację Stowarzyszenia Rozwoju Zespołu Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie,
 2. Są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
 3. Mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tyś. Mieszkańców potwierdzone zameldowaniem,
 4. Pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1600 zł brutto( 80% płacy minimalnej) lub 1800 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
 5. Osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90.Liczbę punktów należy wyliczyć na podstawie algorytmu podanego poniżej,
 6. Po złożeniu wniosku on-line należy go wydrukować i złożyć w siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju Zespołu Szkół im. gen. J. Kustronia Lubaczów.

 

Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym:

 1. Brane są pod uwagę tylko egzaminy pisemne z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych zdanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
 2. Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów).
 3. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.
 4. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.
 5. Tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy.

Osobą do kontaktów i udzielania informacji jest: Anna Śliwa: sliwa.anna@zs-lubaczow.com.


Adres szkoły | Autorzy strony | Poczta | Linki | Polityka Cookies |

Copyright © ZS Lubaczów 2002 - 2013.